סיגל שחמון ורות גונזלס

11.05.1997
שנה לאחר שעזבה את התוכנית "גלגל המזל" - רות גונזלס בריאיון מיוחד עם המחליפה שלה בתפקיד "נערת הגלגל", סיגל שחמון
סיגל שחמון ורות גונזלס
צילום : "יקי הלפרין"