סנדי בר

23.06.1997
דוגמנית
סנדי בר
צילום : "עדי ברקן"