רותי ואביבה

17.04.1952
רוכבות על אופניים
רותי ואביבה
צילום : "לא ידוע"