שירלי בוגנים

07.07.1997
הדוגמנית הישראלית בקמפיין ראשון לחברת קוסמטיקה בין-לאומית
שירלי בוגנים
צילום : "לא ידוע"