חדוה פייגנבלט

25.08.1997
השחקנית בחודש שביעי, מדגמנת בגדי היריון
חדוה פייגנבלט
צילום : "עדו לביא"