דוגמנית

08.09.1997
עם אופנת החורף של "ראש אינדיאני"
דוגמנית
צילום : "עדו לביא"