דיאנה קובלצ'וק

22.09.1997
דוגמנית בין-לאומית
דיאנה קובלצ'וק
צילום : "יקי הלפרין"