נטלי עטיה

06.10.1997
הדוגמנית מדברת על המעבר לקריירת המשחק והוויתור על אהבה
נטלי עטיה
צילום : "יקי הלפרין"