דני מיקלסקי

13.10.1997
הדוגמנית הבין-לאומית מדברת על החיים בארץ ועל הגברים הישראלים
דני מיקלסקי
צילום : "יקי הלפרין"