לאה הורן

30.04.1952
זמרת
לאה הורן
צילום : "לא ידוע"