גלית פרבר

15.12.1997
נסיכת היופי לשנת 1989 מוותרת על קריירה בין-לאומית ולא מצטערת על כך
גלית פרבר
צילום : "בן לם"