מתנדבת מבריטניה

07.05.1952
עובדת בחקלאות בישראל
מתנדבת מבריטניה
צילום : "לא ידוע"