טלי לונטל

02.02.1998
מלכת היופי לשנת 1996
טלי לונטל
צילום : "יקי הלפרין"