גלית גוטמן, יונתן קוניאק וברוך דרור

09.02.1998
כוכבי הסדרה "רמת אביב ג'"
גלית גוטמן, יונתן קוניאק וברוך דרור
צילום : "יקי הלפרין"