מירי בוהדנה

23.02.1998
נערת ישראל לשנת 1955, דוגמנית ושחקנית
מירי בוהדנה
צילום : "גולי כהן"