מירית גרינברג

09.03.1998
מלכת היופי לשנת 1997 מסכמת את שנת הזכייה
מירית גרינברג
צילום : "יקי הלפרין"