ליאונה

14.05.1952
אקרובטית
ליאונה
צילום : "אליהו עטר"