קים רוסליקוב חווה

06.04.1998
נערת היופיעשרה לשנת 1996 ודוגמנית, משתפת אותנו ביום בחייה
קים רוסליקוב חווה
צילום : "יקי הלפרין"