סיגל שחמון

26.04.1998
נערת הגלגל ומנחת הטלוויזיה מבטיחה שיש לה מה לתת מעבר למה שחושבים
סיגל שחמון
צילום : "יקי הלפרין"