חגית רז

04.05.1998
נערת ישראל לשנת 1998 בדרך לייצג אותנו בתחרות מיס תבל
חגית רז
צילום : "ששון משה"