גליה אברמוב

18.05.1998
מלכת החן לשנת 1998 מדברת על קשיי הקליטה ועל התוכניות לעתיד
גליה אברמוב
צילום : "יקי הלפרין"