יערית ברזילי

01.06.1998
נערת היופיעשרה לשנת 1998 מוכנה לקיץ - עם בגדי הים של "טורקיז"
יערית ברזילי
צילום : "יקי הלפרין"