גרטריד מלבסקי וגולדי מלבסקי

21.05.1952
אחיות
גרטריד מלבסקי וגולדי מלבסקי
צילום : "לא ידוע"