דוריאל תבור

15.06.1998
הדוגמנית עם בגדי הים והחוף של "אוברזון"
דוריאל תבור
צילום : "יקי הלפרין"