גילי סער

13.07.1998
תגלית השנה לשנת 1998
גילי סער
צילום : "יקי הלפרין"