איזבל אדלר

03.08.1998
דוגמנית
איזבל אדלר
צילום : "אשל עזר"