ניצן בלואין

24.08.1998
כוכבת הילדים בדרך לתפקיד בסדרה "כסף קטלני"
ניצן בלואין
צילום : "יקי הלפרין"