מיקי ממון

02.10.1998
הדוגמנית מדברת על המעבר לאימהות
מיקי ממון
צילום : "יקי הלפרין"