אורה ורד (ג'מילי)

04.06.1952
מלכת היופי לשנת 1952
אורה ורד (ג'מילי)
צילום : "חיים פין"