שירלי גליק

09.11.1998
הדוגמנית מודה שהיא לא רוצה להיות דוגמנית על
שירלי גליק
צילום : "יקי הלפרין"