שלי גפני ובן קאירי

28.12.1998
הדוגמנית עם בנה הבכור
שלי גפני ובן קאירי
צילום : "עינת לברון"