מיכל ינאי

25.01.1999
כוכבת הילדים מדברת על "קצפת" - התוכנית הפופולרית שהגישה
מיכל ינאי
צילום : "יקי הלפרין"