אנליסה

08.02.1999
דוגמנית בין-לאומית
אנליסה
צילום : "אשל עזר"