עמית מכטינגר

15.02.1999
הדוגמנית מדברת על ההחלטה להוריד הילוך בשנתיים האחרונות
עמית מכטינגר
צילום : "יקי הלפרין"