פנינה רוזנבלום

01.03.1999
הדוגמנית ואשת העסקים עונה על 66 שאלות אישיות
פנינה רוזנבלום
צילום : "בן לם"