אורה ורד (ג'מילי)

18.06.1952
מלכת היופי לשנת 1952 בדרך לייצג את ישראל בתחרות מיס תבל הראשונה
אורה ורד (ג'מילי)
צילום : "חיים פין"