גלית פרבר

22.03.1999
הדוגמנית מדברת על הגירושים הטריים והחבר החדש
גלית פרבר
צילום : "אשל עזר"