מיס פינלנד

25.06.1952
דוגמנית
מיס פינלנד
צילום : "סוכנות יו.פי"