גלי רז

31.05.1999
נסיכת היופיעשרה אומרת שהיא מעדיפה להישאר אנונימית
גלי רז
צילום : "בן לם"