מירי בוהדנה

07.06.1999
הדוגמנית ונערת ישראל לשנת 1995 מדברת על תהליך ההתבגרות שלה
מירי בוהדנה
צילום : "יקי הלפרין"