גילי סער

28.06.1999
תגלית השנה לשנת 1998 מסכמת את שנת הזכייה שלה
גילי סער
צילום : "בן לם"