קרן ליכט

05.07.1999
תגלית השנה לשנת 1999
קרן ליכט
צילום : "יקי הלפרין"