דורותי לביו

02.07.1952
שחקנית ב"לי לה לו"
דורותי לביו
צילום : "חיים פין"