ג'יין סופר

09.08.1999
דוגמנית
ג'יין סופר
צילום : "אשל עזר"