רונה רוט

23.08.1999
סגנית שנייה לתגלית השנה לשנת 1999 מתרגלת למעמד
רונה רוט
צילום : "יקי הלפרין"