גאולה אבן

25.10.1999
עיתונאית ומגישת חדשות
גאולה אבן
צילום : "יקי הלפרין"