קים רוסליקוב חווה

22.11.1999
הדוגמנית עונה על שאלות אישיות
קים רוסליקוב חווה
צילום : "עדו לביא "