אפרת רייטן

13.12.1999
כוכבת הילדים מדברת על הרצון באהבה
אפרת רייטן
צילום : "יקי הלפרין"