בקי גריפין

20.12.1999
שדרנית ספורט ודוגמנית
בקי גריפין
צילום : "יקי הלפרין"