ברברה הר

16.07.1952
אשתו של סגן נספח שגריר ארה"ב
ברברה הר
צילום : "חיים פין"